kampania 2019

Mszana Dolna – kampania …

By 9 grudnia 2019 No Comments

Tegoroczna akcja „NO PROMIL NO PROBLEM” to już XII edycja tej kampanii społecznej.

Jej głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze i narkotyki) za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej po raz kolejny uczestniczą w działaniach w ramach prowadzonej kampanii.

W pierwszym jej etapie przedstawiciel szkoły uczestniczył w szkoleniu dla koordynatorów szkolnych, a następnie, wspólnie z gminnym ambasadorem kampanii, ustalił harmonogram działań w tegorocznej edycji akcji. Na terenie szkoły umieszczono plakaty, które zawierają treści informacyjne promujące cele kampanii.

Wychowankowie „jedynki” z Mszany Górnej uczestniczyli we wspólnym patrolu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. W ramach patrolu funkcjonariusze badali trzeźwość kierowców, a uczniowie wręczali materiały promujące kampanię i pouczali o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Zachęcali do odważnych reakcji w razie zauważenia takich sytuacji, do głośnego powiedzenia „NIE”. Starali się pokazać jak ważne jest wzięcie odpowiedzialności również na siebie.

Wyłoniono także liderów młodzieżowych, którzy wzięli udział w szkoleniu odbywającym się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, mającym na celu ukazanie, że młodzi ludzie mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje; mają prawo działać i nie być obojętnymi; mogą przeciwdziałać zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Niezwykle istotne jest ukazanie im, w jaki sposób mogą zareagować w sytuacjach, gdy życie innych ludzi jest zagrożone – podkreśla szkolny koordynator akcji.

Pedagog szkolny
Rafał Borowiecki

Art. z: http://www.mszana.pl/aktualnosci,4321.html